Lejebetingelser

Fejl & mangler:

Drømme tyl bærer ansvaret for, at de udleverede produkter er i god stand ved udlevering til lejer. Ved Lejers modtagelse af produkter og senest inden ibrugtagen, skal vi gøres opmærksom på eventuelle fejl eller mangler, ellers betragtes det modtagne materiel som modtaget af Lejer i god stand, og Lejer bærer herfra ansvaret for det lejede materiel.

Stand ved modtagelse og tilbagelevering: Tyl, lyskæder og andre lejede produkter skal tilbageleveres i samme stand, som det blev modtaget.

Erstatningspligt:

Vi gør opmærksom på at tyllets materiale er 100% polyester og derfor ikke kan tåle varme kilder og levende lys, det er Lejers eget ansvar at dette ikke kommer i nærheden af levende lys, åben ild, halogenspots, projektor og andre varme kilder, Drømme tyl hæfter ikke for skader påført i forbindelse med; transporten, på bygninger, personer og andet materiel i udlejningsperioden.

Skader & bortkomst:

Det er strengt forbudt at føre snor, strips, fiskesnøre, m.m. igennem selve tyllet eller sætte det fast med hæfteklammer, gaffatape m.m. tyllet går i stykker og der kommer huller i, hvilket fører til merudgift til nye materialer. For at sætte tyllet skal det medfølgende kabel køres gennem kabelbanerne i tyllet eller evt. sættes snor, strips m.m. rundt om hele tyllet og ikke igennem det!

Så længe det lejede materiel befinder sig i Lejers varetægt, er Lejer ansvarlig for enhver skade, som måtte blive påført det lejede materiel. Materiellet er i Lejers varetægt fra udleveringstidspunktet hos Drømme tyl, og Lejer er derfor også ansvarlig for materiellet under transporten.

Skader eller bortkomst af lejet materiel erstattes til fuld genskaffelsespris på Lejers regning. Skulle det lejede materiel mod al forventning ikke blive returneret efter endt lejeperiode, vil det blive betragtet som tyveri og derfor politianmeldt.

Aflysning af booking:

Der betales 100% af beløbet ved afhentning af de lejede produkter. Ved afsendelse betales 100% af beløbet inden afsendelse. Sker der aflysning efter betaling, kan der i særlige tilfælde returneres op til 50% af den samlede pris.