Lejebetingelser / Covid-19 info

Aflysning af booking / Betaling :

Ønsker du at annullere din booking skal dette ske skriftligt minimum 30 dage før dato før brug, sker dette ikke vil der blive sendt en faktura opkrævning på det fulde beløb. 

(Der vil naturligvis ikke blive fremsendt en opkrævning, hvis forsamlingsforbud eller andre restriktioner bliver udstedt af regeringen med kort varsel, der gør at det ikke er muligt at gennemføre dit arrangement)

Der betales først 100% af beløbet af de lejede produkter, ved afhentning, ved opsætning eller inden afsendelse. Sker der aflysning efter betaling, kan der i særlige tilfælde returneres op til 50% af den samlede pris. 

 

COVID-19 :

Vi er virkelig hårdt ramt i vores branche, da vi jo normalt lever af alle vores skønne kunder, som holder fantastiske fester…

Men… Der er selvfølgelig fuld forståelse herfra, især her i disse tider med restriktioner og korte varsler.

Vi flytter gerne alle bookinger til nye datoer, uden ekstra omkostning, skriv blot til os, så finder vi en løsning.

Betaling sker først, ved afhentning, ved opsætning eller inden afsendelse. Du kommer ikke til at betale, hvis du ikke holde din fest – (husk dog vores generelle aflysningspolitik som står beskrevet i afsnittet herover)

Vi glæder os utrolig meget til at vi må få lov til at holde fest igen.

 

Fejl & mangler :

Drømme tyl bærer ansvaret for, at de udleverede produkter er i god stand ved udlevering til lejer. Ved Lejers modtagelse af produkter og senest inden ibrugtagen, skal vi gøres opmærksom på eventuelle fejl eller mangler, ellers betragtes det modtagne materiel som modtaget af Lejer i god stand, og Lejer bærer herfra ansvaret for det lejede materiel.

Stand ved modtagelse og tilbagelevering: Tyl, lyskæder og andre lejede produkter skal tilbageleveres i samme stand, som det blev modtaget.

Drømme tyl

Erstatningspligt :

Vi gør opmærksom på at tyllets materiale er 100% polyester og derfor ikke kan tåle varme kilder og levende lys, det er lejers eget ansvar at dette ikke kommer i nærheden af levende lys, åben ild, halogenspots, projektor og andre varme kilder, Drømme tyl hæfter ikke for skader påført i forbindelse med; transporten, på bygninger, personer og andet materiel i udlejningsperioden.

Skader & bortkomst :

Det er strengt forbudt at føre snor, strips, fiskesnøre, m.m. igennem selve tyllet eller sætte det fast med hæfteklammer, gaffatape m.m. tyllet går i stykker og der kommer huller i, hvilket fører til merudgift til nye materialer. For at sætte tyllet skal det medfølgende kabel køres gennem kabelbanerne i tyllet eller evt. sættes snor, strips m.m. rundt om hele tyllet og ikke igennem det!

Så længe det lejede materiel befinder sig i lejers varetægt, er lejer ansvarlig for enhver skade, som måtte blive påført det lejede materiel. Materiellet er i lejers varetægt fra udleveringstidspunktet hos Drømme tyl, og lejer er derfor også ansvarlig for materiellet under transporten i privat bil. Ved forsendelse med godkendt transportør er Drømme tyl ansvarlig for materiellet under transporten. 

Drømme tyls forsikring dækker ikke det lejede materiel når det befinder i lejers varetægt, hvis der skulle ske skade på materiale eller opsætningssted er det lejers forsikring der skal dække og Drømme tyl kan på ingen måde hæfte, eller stå til ansvar for denne skade uanset omfang.

Skader eller bortkomst af lejet materiel erstattes til fuld genanskaffelsespris på lejers regning. Skulle det lejede materiel mod al forventning ikke blive returneret efter endt lejeperiode, vil det blive betragtet som tyveri og derfor politianmeldt.

 

Drømme tyl bryllupsmesse